Hoe bestellen?
Afhankelijk van het gewest waarin de wooneenheid gelegen is, kiest u de overeenkomstige prijzentabel:
- Vlaanderen: prijzen EPC
- Wallonië en Brussel: prijzen PEB
Kies vervolgens het artikel overeenkomstig uw type wooneenheid. Verkiest u een combi-keuring (EPC + EK of stookolietank), kies dan deze voordeligere combinatie en leg de gewenste artikels in uw winkelmandje.
Reken vervolgens af (let op: u hoeft bij bestelling nog niet te betalen! ).
Vul in het bestelformulier uw adres en contactgegevens in. Is het adres van de te inspecteren wooneenheid verschillend van uw contactadres, vul deze dan in als "afleveradres".
Wij contacteren u dan binnen de 24u om verdere afspraken te maken.

Moet ik aanwezig zijn wanneer de energiedeskundige langskomt?

In principe moet men niet aanwezig zijn of blijven maar het is toch wenselijk. Om een goed EPC te kunnen maken moet de deskundige immers toegang hebben tot alle ruimten van het pand.
 

Welke documenten kan ik klaarleggen wanneer de energiedeskundige langskomt?

Geen enkel document is verplicht, maar hoe meer documenten u kunt klaarleggen, hoe nauwkeuriger de energiedeskundige het EPC kan opmaken.
De EPC deskundige kan ook een inspectie uitvoeren zonder deze documenten.
Wanneer u de volgende documenten nog kan terugvinden legt u ze best klaar:

 • (ver)bouwplannen op schaal 1/50 of groter én ondertekend door de architect die aangeven hoe uw huis effectief gebouwd is. 
 • documenten die het bouwjaar bewijzen (bouwplan, uittreksel kadaster, notariële akte, stedenboukundige vergunning, enz... )
 • het lastenboek van de architect of aannemer
 • originele facturen van een geregistreerd aannemer
 • originele facturen van bouwmaterialen
 • originele facturen van verwarmingsinstallaties
 • technische documentatie van de verwarmingsinstallaties
 • vaststellingen uit werfverslagen, postinterventiedossier of vorderingsstaten
 • een vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat
 • een·EPB aangifte
 • goedgekeurde subsidieaanvragen Vlaamse overheid
 • formulieren ondertekend door de aannemer in het kader van de federale belastingsvermindering 
 • verwarmingsaudits en energieaudits (EAP)

Meer info vindt u terug in de bijlage bij de orderbevestiging.

Wat is het belang van het bouwjaar, en hoe kan het ontbreken van deze info het resultaat beinvloeden?

Bij de inspectie is het vaak onmogelijk om te zien wanneer een woning gebouwd werd, of er isolatie aanwezig is en hoe dik deze is,… Als gevolg hiervan worden bij de berekening “standaardwaarden” gehanteerd. Deze standaardwaarden zijn gebaseerd op de geldende minimale bouwnormen in het jaar waarin de bouwaanvraag werd ingediend (vanaf 1970). Zonder concreet jaartal worden de slechtste standaardwaarden toegepast, waardoor woningen met bouwaanvraag na 1970 maar waarbij het echte bouwjaar niet bewezen kan worden, wellicht slechter scoren dan in de werkelijkheid het geval is.

 

 

ir. Wim Van Tilt (WiVanTi)

Erkend energiedeskundige type A - EP14166
Bosstraat 32 - 3060 Bertem 
T: 0477 51 91 71
E: info@epcwivanti.be