Bij de verkoop van de woning moet de koper een geldig elektrisch keuringsverslag kunnen voorleggen. Een positief keuringsverslag is 25 jaren geldig. Een afgekeurde installatie, wat bij oude woningen vaak voorkomt, houdt een verkoop niet tegen. De koper heeft dan, afhankelijk van de inbreuken, 12 tot 18 maanden de tijd om aanpasingen te doen en een herkeuring aan te vragen. 

Een controleonderzoek van de elektrische installatie is niet nodig indien verkoper en de koper overeenkomen dat de koper het gebouw gaat afbreken of de elektrische installatie volledig gaat renoveren. De verkoper is dan wel verplicht dit akkoord in de authentieke akte te doen vermelden, en de koper is verplicht hiervan melding te maken aan het FOD Energie, afdeling Infrastructuur.
 Weergave:
 

ir. Wim Van Tilt (WiVanTi)

Erkend energiedeskundige type A - EP14166
Bosstraat 32 - 3060 Bertem 
T: 0477 51 91 71
E: info@epcwivanti.be